Бөлүү жөнүндө мыйзамдардын менчик - маселе бөлүштүрүлүшү жөнүндө мыйзамдардын менчикке жөн эле жооп берилген